Audi_andmekaitse_header.jpg

Sõidukite taaskasutus

Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib käidelda ainult ohtlike jäätmete käitlemise õigust omav ettevõtja. Ohtlike jäätmete käitleja (lammutuskoda) tegevus vastab kõikidele seadusega sätestatud nõuetele. Ainult jäätmeluba omav lammutuskoda saab Teie eest korraldada sõiduki kustutamise liiklusregistrist.

Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine käitlemiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus.

Euroopa Liidus, sealhulgas Eestis kehtib tootjavastutuse põhimõte, mis tähendab, et romusõidukite keskkonnaohutu käitlussüsteemi rajamise eest vastutavad autode maaletoojad ja selle süsteemi kasutamine on sõiduki viimasele omanikule tasuta. Al Mare Auto OÜ maaletoojana organiseerib kasutusaja lõpule jõudnud Audi sõiduautode vastuvõttu keskkonnasõbraliku taaskasutuse tagamiseks.

Uute tehnoloogiate ja kaasaegsete materjalide kasutuselevõtuga autode konstrueerimisel on autode valmistajad viinud lammutamisega kaasneva keskkonnakoormuse miinimumini. See tähendab, et enamus kaasaegsete autode juures kasutatavaid materjale on kas korduskasutatavad või ringlussevõetavad.

Romusõiduki tagasiandmisega autode maaletoojale või jäätmeluba omavale lammutuskojale saab iga autoomanik aidata kaasa meie energiaressursside mõistlikule kasutamisele ja normaalse elukeskkonna säilimisele.

Kuidas toimida, kui auto on muutunud romusõidukiks?

• Tühjenda sõiduk mittekuuluvatest esemetest.
• Võta kaasa sõiduki dokumendid.
• Toimeta auto lähimasse jäätmeluba omavasse lammutuskotta või too sõiduk Audi margi esindusse. Jäätmeluba omavate lammutuskodade nimekirja leiad Autolammutuste Liidu kodulehelt www.elv.ee
• Säilita sõiduki üleandmist kinnitavad dokumendid.
• Romusõiduki üleandmise eest Audi müügiesindusse või lammutuskotta, omaniku käest tasu ei küsita.