Küpsised

See veebileht kasutab küpsiseid. Kui olete nõus, klõpsake nuppu "Nõustun" või jätkake sirvimist. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma veebibrauseri sätteid ja kustutades salvestatud küpsised. Kui soovite rohkem infot, kuidas teie isikuandmeid käsitleme, palume lugeda privaatsustingimusi.

Audi sõidukite garantiitingimused | Audi Originaalosade ja Originaaltarvikute Garantiitingimused

Garantiitingimused

  • 1300x551_ADIV_P_10274.jpg
1300x551_ADIV_P_10274.jpg

Audi sõidukite garantiitingimused

Audi ettevõtted tagavad uutele müüdud autodele kaheaastase vigadevaba garantiiperioodi alates sõiduki üleandmisest kliendile (müügikuupäevast).

Garantiidokumendiks on auto hooldusraamat/kasutusjuhend, kus on fikseeritud auto kätteandmise kuupäev, mis märgib ühtlasi garantiiperioodi algust. Hooldusraamatusse kantud hooldus-kinnitused/digitaalne hooldusraamat on tõenduseks, et AUDI AG hooldusintervalli nõuetest on kinni peetud, mis on oluliseks eelduseks võimalike garantiinõuete rahuldamisel.

Täiendavalt annavad Audi ettevõtted uutele Audi esindusest müüdud autodele garantii selle kohta, et
► kolme aasta jooksul pärast uue auto kätteandmist ei esine värvirikkeid;
► kaheteistkümne aasta jooksul pärast uue auto kätteandmist ei esine kerel läbivaid korrosioonikahjustusi.

Laiendatud värvi- ja keregarantii ei kehti, kui
► kahjustuse põhjuseks on välised mõjutused (nt. kivitäkked ja muud mehaanilised värvivigastused) või mitteküllaldane hooldamine (vt. sõiduki kasutusjuhend);
► puudub kinnitus eelnevalt teostatud kereremondi kohta autoriseeritud teeninduspartneri juures (partnerid: www.audi.ee). Korrosioonigarantii kinnitus pärast keretööde läbiviimist on tõend, et tööd on teostatud vastavalt Audi juhenditele, kasutades Audi Originaalosi® ja värvimaterjale ning korrosioonigarantii kehtib täies ulatuses kogu remonditud alal;
► keret läbivate vigastuste tekkimine on põhjustatud mitteõigeaegselt teostatud remondist või ei ole järgitud tootja juhiseid.

Pistikhübriid (PHEV) ja elektrisõidikute (BEV) kõrgepingeakude garantii
1. Maaletooja annab uue elektriajamiga Audi PHEV- või BEV-sõiduki ostjale kõrgepingeaku garantii kõigis materjali- või valmistusvigades kaheksa aastat pärast esmast tarnimist või esimese 160 000 km jooksul / 100 000 miili läbisõidul, olenevalt sellest, kumb toimub varem. See garantii ei hõlma kõrgepinge aku neto energiasisalduse kadu (vt BEV-sõidukite eraldi aku neto energiasisalduse garantii punkti 2 järgi).

2. Kõrgepingeaku neto energiasisalduse garantii AUDI AG uutele BEV sõidukitele lisaks annab Maaletooja uue elektriajamiga sõiduki Audi BEV ostjale garantii juhul, kui kõrgepingeaku aku neto energiasisaldus väheneb liigselt kaheksa aasta jooksul pärast esmast tarnimist või esimese sõidetud 160 000 km / 100 000 miili jooksul - olenevalt sellest, kumb toimub varem, järgmistel tingimustel.

2.1. Kõrgepingeku energiasisaldus kWh (mida tõendab mahtuvuse mõõtmine) ja sellest tingitud liitium-ioonkõrgepingeaku töövõime väheneb selle tehnoloogiast tingituna kasutusaja jooksul (loomulik kulumine). Kui mahtuvust mõõdetakse Audi teeninduspartneri töökojas garantii kehtivuse jooksul ja tulemus näitab, et aku netomahtuvus on nimetatud ajahetkel alla 70% (8 aastat, 160 000 km, vt eelpool), on see nende garantiitingimuste osas aku neto energiasisalduse ülemäärane kaotus. Märkus: Aku neto energiasisaldus vastab kasutatavale aku energiasisaldusele. Selle garantiiga hõlmatud aku energiasisalduse võrdluspunktiks on müügilepingus määratud netoväärtus (algväärtus). Aku nominaalne energiasisaldus on tingitud süsteemi-tehnilistest põhjustest, mis ületavad aku neto energiasisaldust. Tehnilistel põhjustel langeb aku energiasisaldus kilovatt-tundides (määratakse energiasisalduse mõõtmise teel) ja seetõttu väheneb kõrgepinge aku tööiga selle tööea jooksul (loomulik kulumine).

2.2. Kui garantii kehtivusaja jooksul kaotab aku netosisalduse ülemääraselt vastavalt punktile 2.1, kõrvaldatakse see sel viisil ostjale tasuta (uute või uuendatud kõrgepingeakude komponentide maaletooja oma äranägemisel), nii et saavutatakse vähemalt järgmine neto aku energiasisaldus sõltuvalt allpool määratletud kasutusajast / läbisõidust:

a. Maksimaalselt 60 000 km / 40 000 mi või 3 aastat pärast esmast üleandmist kliendile, kumb neist saab varem: 78% algväärtusest

b. Kuni 100 000 km / 60 000 mi või 5 aastat pärast esmast üleandmist, kumb neist saab varem: 74% algväärtusest

c. Kuni 160 000 km / 100 000 mi või maksimaalselt 8 aastat pärast esmast üleandmist, kumb neist saab varem: 70% algväärtusest

Näide: kui nelja aasta vanusel ja 50 000 km / 35 000 mi läbisõiduga Audi e-tron sõidukil on aku neto energiasisaldus 65% esialgsest väärtusest, tuleb pärast parandamist saavutada ülejäänud aku netosisaldus vähemalt 74%.

3. Garantii erandid ja piirangud kõrgepingeakudele

Kõrgepinge akude garantii lõpeb, kui aku neto energiasisalduse rikked või liigne kadu on põhjustatud:
► kõrgepingeaku eemaldatakse sõidukist, avatakse valesti või seda ei kasutata enam koos kõrgepingesõidukiga või
► ei järgita juhiseid, mis kehtivad sõiduki kasutamise, töötlemise ja hooldamise kohta (eriti kõrgepinge aku laadimise ja laetuse seisundi hooldusjuhiseid), mis on kirjeldatud sõidukiga kaasasolevas kasutusjuhendis, või
► kõrgepinge aku puutub otse kokku avatud leegiga, või
► vesi või agressiivsed vedelikud puutuvad otse kokku kõrgepinge akuga, nt. kõrgsurve- või aurupuhastiga või
► sõiduki omanik või kolmas isik on sõidukit varem sobimatult parandanud, valesti hooldanud, välja arvatud juhul, kui seda on teinud Audi volitatud partner garantiiremondi osana, või
► sõidukisse on lisatud või paigaldatud osi, mida maaletooja või tema esindajad pole kasutamiseks volitanud, või sõidukit on modifitseeritud viisil, mida maaletooja või tema esindajad pole selleks volitanud (nt tuuning), või
► sõidukit on valesti käsitsetud või üle koormatud, nt. võidusõiduvõistlustel või aku ülelaadimisega või
► sõidukit kahjustasid välised mõjud (nt liiklusõnnetus, rahe, üleujutused) või
► defektist ei teatatud kohe pärast avastamist või
► vaatamata sellele, et seda paluti, ei antud kohest vea parandamise võimalust

Loomulik kulumine, seega tavalised sõiduki / kõrgepingeaku kulumise ilmingud, mis ei ole põhjustatud materjali või töö defektidest, ja kaudsed kahjustused, mis viitavad loomulikule kulumisele, ei kuulu selle garantii alla.
Ülejäänud osas kehtivad, välja arvatud garantii kestus, kõik Audi garantiitingimused (eeldused, rikete puudumise kriteeriumid, välistused, pretensioonide menetlemine, garantii jõustumise aeg ja garantii algus, ulatus jne) vastavalt ka kõrgepingeakule. Kui viidatakse sõiduki defektile, tuleb eeskirju mõista nii, et need ei kehti mitte ainult kõrgepingeaku talitlushäire, vaid ka reguleerimisalasse kuuluva aku netosisalduse liigse vähenemise kohta vastavalt punktile 2.
Kõrgepingeakude garantii on üldjuhul kehtetu, kui sõiduk on registreeritud või seda kasutatakse alaliselt turul, millele tootja pole seda heaks kiitnud, ja kus see pole seetõttu saadaval tootja volitatud müügiorganisatsiooni kaudu.

*BEV -elektriajamiga sõiduk. PHEV – pistikhübriidsõiduk 3) State of Health (aku vananemise näit)

Loomulik kulumine / kasutamisest tingitud kulumine

Kõik autotööstuses kasutatavad detailid kuluvad. Võib juhtuda, et garantii kehtivuse ajal on vajadus teostada osade kulumisega seotud remonttöid. Eriti kehtib see suure läbisõidugaautode kohta.
Eelkõige on see seotud näiteks hõõglampide, piduriklotside, piduriketaste/piduritrumlite, filtrite, rehvide ja klaasipuhasti harjadega (see regulatsioon ei hõlma keraamilisi pidurikettaid, gaaslahendus-lampe ja LED laternaid). See hõlmab ka seadistustöid ja selliseid meetmeid nagu:
► uste ja luukide kohandamine/seadistamine tuulemüra või ebatiheduse kõrvaldamiseks
► sildade seadistused või rataste tasakaalustamine, kütusekulu mõõtmised ja mootoriseadistuste korrigeerimised
Nendel ja sarnastel juhtudel kehtivad järgmised reeglid:
► selgelt tootja poolt põhjustatud materjali- ja valmistusvead kõrvaldatakse garantii korras;
► selgelt kindlaksmääratava loomuliku, kasutamisest tingitud kulumisega seotud garantiinõuded lükatakse tagasi;
► ebaselgete juhtumite korral on garantiitaotluse esitamine võimalik vahemikus 6 kuud / 10 000 km. Nende näitajate möödumisel on tegemist loomulikust kasutamisest tingitud kulumisega.

Auto ümberehitus (nn. tuuning)

Kõik auto osad ja agregaadid on konstrueeritud täitma oma ülesandeid häireteta teatud keskkonnas ja kindlatel tingimustel. Tootja poolt lubamatute osade/agregaatide kombinatsioonide kasutamisega seda tasakaalu rikutakse.

Vea kõrvaldamine garantiikorras on välistatud, kui autole on teostatud ümberehitusi ning tekkinud viga on seotud omavoliliste ja lubamatute muudatustega. Garantii on välistatud ka ümberehitamisega seotud ja kõrval olevatele detailidele. Vigade korral, mida tavapäraselt ei esine, lähtutakse sel juhul põhimõttest, et tegemist on ümberehitusest põhjustatud tagajärgedega.
Garantii on välistatud ka sellise omavoliliselt teostatud ümberehituse korral, kus on kasutatud Audi Originaalosi®.

Loomulikust kulumisest ja ülekoormusest, mitteasjakohasest käsitsemisest ning lubamatutest muudatustest (nt tuuning, tootja tunnustuseta osi ja tarvikuid kasutades või asjatundmatuid remont- ja hooldustöid tehes) tingitud kahjusid garantiikorras ei hüvitata.

Garantii on välistatud, kui vea või kahjustuse põhjus on seotud alljärgnevaga:
► vaatamata nõudmistele ei ole omanik / kasutaja andnud võimalust vea kõrvaldamiseks;
► autot on eelnevalt autoriseerimata ettevõttes asjatundmatult hooldatud või remonditud;
► autole on paigaldatud tootja tunnustuseta osi ja/või pole kasutatud Audi Originaalosi®;
► autole on tehtud tootja poolt keelatud ümberehitusi/muudatusi (sh tuuning);
► omanik / kasutaja ei ole jälginud auto kasutamise või hooldamise eeskirju (vt. sõiduki kasutusjuhend ja hooldusraamat);
► auto ei vasta selle regiooni spetsiifikale, kus autot alaliselt kasutatakse;
► autot on kasutatud mootorispordi võistlustel, manöövritel, katastroofi likvideerimisel või muudel sarnastel sündmustel;
► autol on sõjategevuse, siseriiklike rahutuste, maavärina või muude sarnaste sündmuste põhjustatud kahjud.

Pikendatud tehasegarantii

Kõikide uute Audi sõidukite kaheaastast garantiiperioodi on võimalik ostuhetkel täiendavalt pikendada lisatasu eest veel kuni kolmeks aastaks.
Pikendatud tehasegarantii kehtib kõigile uutele Audi mudelitele tavapärastel garantiitingimustel ilma eranditeta, sõltudes vaid kliendi poolt valitud garantiiperioodi pikkusest (kokku kuni 5 aastat) ja auto läbisõidust (kuni 150 000 km).

Audi Originaalosade® ja Audi Originaaltarvikute® garantiitingimused

Käesolev juhend kehtib Audi originaalosadele ja Audi originaaltarvikutele, mis on paigaldatud volitatud teeninduspartneri teeninduses, letimüügil või läbi viidud aktsiooni (teeninduskampaania) käigus läinud üle ostja omandusse.
Defektide puudumine
Müüja annab õigusnormide kohase 2-aastase garantii defektide puudumisele alates ostuobjekti (Audi originaalosa või-tarvik) tarnimisest.
Audi Originaal käivitusakudele annab müüja 3-aastase garantii defektide puudumisele alates ostuobjekti tarnimisest.
Õigus nõuda defektide parandamist:
► Ostetud osal endal
► Teisele sõiduki komponentidel, mis said kahjustusi ostetud osa tõttu.
Arveldamise kohta kehtivad järgmised sätted:
► Ostja võib müüjale või muudele volitatud teeninduspartneritele esitada parandusnõudeid.
► Parandustööd tuleb viivitamata teostada vastavalt tehnilistele nõuetele kas defektsete detailide väljavahetamise või remontimise teel sõltumata kuludest, mis on nendeks parandustöödeks vajalikud.
► Parandustöödel paigaldatud detailidele antakse garantii kuni algselt ostetud originaalosa või -tarviku garantiitähtaja lõppemiseni.
► Kui sõiduk muutub mõne garantiiga hõlmatava vea tõttu liikumisvõimetuks, peab ostja pöörduma lähima volitatud teeninduspartneri poole. See ettevõte otsustab, kas vajalikud tööd tehakse kohapeal või töökojas.
► Volitatud teeninduspartner peab läbisõidulugemi registreerima originaalosa paigaldamise hetkel. Letimüügi puhul või juhul, kui originaalosa ei paigalda näiteks Audi volitatud teeninduspartner, tuleb kasutada originaalosa müümise hetkel volitatud teeninduspartneri juures fikseeritud läbisõitu.
Omanikuvahetus
Kui sõiduk vahetab omanikku, jäävad garantiikohustused kehtima.
Garantiikohustused kaotavad kehtivuse,
kui viga või rike on tekkinud seetõttu, et:
► ostja pole hoolimata vastavast nõudest pakkunud viivitamata võimalust parandustööde tegemiseks
► sõidukit on eelnevalt asjatundmatult hooldatud, remonditud või teenindatud ettevõttes, mis ostjale teadaolevalt ei ole volitatud teeninduspartner;
► sõidukile on paigaldatud detaile, mille kasutamist pole tootja lubanud, või sõidukit on tootja poolt mittelubatud viisil muudetud (tuuning);
► ostja pole järginud sõiduki käsitsemise, hoolduse ja korrashoiu eeskirju (sõiduki kasutusjuhend ja hooldusraamat).
► sõiduk ei vasta riigikohastele eeldustele, kuid sõidukit kasutatakse püsivalt selles riigis.
► Originaalosa või -tarvik pole paigaldatud vastavalt tootja nõuetele.
Loomulik, kasutamisest tingitud kulumine
Garantii ei hõlma loomulikku, kasutamisest tingitud kulumist.

Audi sõidukite garantiitingimused

Lae alla

Audi Originaalosade® ja Audi Originaaltarvikute® garantiitingimused

Lae alla