ea189.jpg

EA 189

Küsimused ja vastused


Millised on olukorra tagajärjed?

Sõidukid on töökorras ning funktsionaalseid ja ohutusega seotud piiranguid ei ole.
Pole tagatud EU5 lämmastikoksiidi piirnormid ehk heitmete standardid ületatakse reaalsetes sõidutingimustes.

Kas sõiduki turvalisus on mõjutatud?

Ei.

Millised saavad olema sõiduki remonditööd?

Tehniliste meetmete kallal töötatakse prioriteetselt. Enamuse autode puhul piisab tõenäoliselt tarkvara uuendusest.

Kas külastuseks peab aja kokku leppima?

Tehniliste meetmete selgumisel teavitab Audi teeninduspartner probleemiga seotud sõidukite kliente.

Kas remondi eest peab maksma?

Ei, antud probleemi lahendamisega seotud remondikulud on kliendile tasuta.

Millised on AUDI meetmed usalduse suurendamiseks?

Usaldusmeetmega annab AUDI klientidele teada, et suhtub kõikidesse EA189 diiselmootoritega sõidukite teatud mootoriosade ning heitgaasi puhastussüsteemidega seotud kaebustesse kui tehnilise meetme läbi viimisest tulenevatesse kaebustesse.
Meede kehtib 24 kuud alates tehnilise uuenduse läbi viimisest sõidukitele, mille läbisõit on usaldusmeetme rakendamise ajal alla 250 000 km (kumb enne täitub).

AUDI on alati öelnud, et tehniline uuendus ei mõjuta sõiduki kütusekulu, CO2 heitkogust, mootori võimsust, pöördemomenti, müra ega mootori ja mootoriosade vastupidavust. Kõik sõiduki tüüpkinnitusega seotud numbrid jäävad kehtima. Seadusasutused on selgesõnaliselt kinnitanud, et kõiki seaduslikke nõudeid täidetakse. See kehtib ka heitgaaside kontrollsüsteemi puhul. Usaldusmeede ei mõjuta seda seisukoha.

Usaldusmeetmega annab AUDI selgelt teada, et uuenduse läbiviimisel puudub igasugune negatiivne mõju sõiduki vastupidavusele. Meetme eesmärk on suurendada kliendi kindlustunnet tarkvara uuenduse suhtes ja kutsuda rohkem kliente oma sõidukil vastavat uuendust läbi viima.

Üksikasjalik informatsioon usaldusmeetme tingimuste ja ulatuse kohta jõuab klientideni kõikide volitatud edasimüüjate ja vastava kaubamärgi töökodade kaudu lähiajal.

Millised kaubamärgid usaldusmeedet rakendavad ja millised mudelid on mõjutatud?

Usaldusmeede kehtib kõikide EA189 diiselmootoriga Volkswagen, Audi, Seat ja Skoda sõidukitele ning Volkswagen kommertssõidukitele, millel on tarkvara uuendus läbi viidud.

Kellele usaldusmeede rakendub?

Usaldusmeedet pakutakse kõikidele AUDI klientidele, kelle sõidukitel on EA189 diiselmootor ja kes uuendavad oma sõidukit diiselmootorite heitgaaside aktsiooni 23Q7 raames. See kehtib vaid sõidukite puhul, mille läbisõit on usaldusmeetme rakendamise hetkel alla 250 000km. Lisaks peavad kliendid tõendama, et kõik tootja poolt soovituslikud hooldustööd on tehtud (kehtib tervikliku hooldusajalooga sõidukite puhul).

Usaldusmeede laieneb ka klientidele, kelle sõidukil on tehniline uuendus juba läbi viidud; alates läbiviimise hetkest (kui kõik usaldusmeetme tingimused on täidetud). Uuendusmeede on seotud sõiduki VIN-koodiga ja kandub üle uuele omanikule, juhul kui sõiduk müüakse 24-kuulise rakendamisperioodi jooksul.

Usaldusmeede kehtib üle kogu maailma, va Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Lõuna-Koreas, kus on teised regulatsioonid.

Millised sõiduki osad kuuluvad usaldusmeetme alla?

Usaldusmeede katab kokku 11 heitgaaside tagastussüsteemi, kütuse sissepritsesüsteemi ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi osa: lambdasond, temperatuuriandur, heitgaaside tagastuse ümberlülitusklapp, heitgaaside tagastuse klapp, heitgaaside tagastuse rõhuerinevuse andur, kütusepihusti, kõrgsurvepump, kütusejaotur, kütuserõhu regulaatorklapp, rõhuandur, kütuse kõrgsurvetorustik.

Usaldusmeede ei mõjuta AUDI seisukohta, et tehniline meede ei muuda mootori ega selle osade vastupidavust. Seadusasutused on kinnitanud, et uuendus vastab kõikidele seaduslikele nõudetele ja ei mõjuta sõiduki CO2 heitkogust, mootori võimsust, pöördemomenti ega mürataset.

Millised on usaldusmeetme tingimused?

Lisaks ülalmainitud tingimustele:

1) Usaldusmeede
• on esitatav, hinnatav ja kasutatav vaid volitatud edasimüüja poolt
• kehtib vaid heitgaaside tagastussüsteemi, kütuse sissepritse-süsteemi ja heitgaaside järeltöötlussüsteemi järgmiste osade puhul: lambdasond, temperatuuriandur, heitgaaside tagastuse ümberlülitusklapp, heitgaaside tagastuse klapp, heitgaaside tagastuse rõhuerinevuse andur, kütusepihusti, kõrgsurvepump, kütusejaotur, kütuserõhu regulaatorklapp, rõhuandur, kütuse kõrgsurvetorustik.
• ei kehti asendusautode, jooksvate kulude, kahjustuste jne korral

(2) eeldusel, et
• mõjutatud EA 189 sõiduk on läbi teinud aktsiooni 23Q7
• sõidukit on hooldatud vastavalt hooldusplaanile ning uuendused ja aktsioonid on läbi viidud vastavalt AUDI nõuetele

(3) ja eeldusel, et ei esine järgmist:
• loomulik kulumine, nt kasutusest tulenevad kahjustused
• omanik või volitamata teeninduspartner või edasimüüja ei ole sõidukit korrapäraselt remontinud või hooldanud (nt on kasutatud mitteoriginaalosi)
• sõiduki kasutusjuhendis välja toodud juhiseid sõiduki kasutamise, remontimise ja hoolduse kohta ei pole järgitud
• kaebuseni viinud kahjustuse on tekitanud kolmas osapool või välised mõjud, nt avarii, äikesetorm/rahe, uputus jne
• kübemefiltriga seotud kaebused, mis tulenevad suurest tuha kogusest
• sõidukisse on paigaldatud osi või sõidukit on lubamatul moel muudetud, nt (chip-tuning) tuunimise näol
• sõidukit ei ole kasutatud õigesti, nt osalemine motospordivõistlustel, ülekoormamine
• sõiduki omanik ei ole kaebust esitanud mõistliku ajavahemiku jooksul
• sõiduki omanik ei ole andnud AUDIle piisavalt aega vastava probleemiga tegelemiseks

Kas usaldusmeede kehtib ka klientidele, kelle sõidukil on tarkvara uuendus juba läbi viidud?

Jah. Usaldusmeede laieneb ka klientidele, kelle sõidukil on tehniline meede juba läbi viidud; alates läbiviimise hetkest (kui kõik usaldusmeetme tingimused on täidetud).

Kui klient on eelnevalt vastavate sõidukil läbi viidud remonditööde eest ise tasunud ning tõestatakse, et need olid vajalikud tarkvara uuenduse tõttu, on AUDI AG valmis uurima, kas mainitud kulud kaetakse AUDI AG poolt. Hüvitist saab nõuda vaid volitatud AUDI AG teeninduspartneri juures ning samas riigis, kus tööd läbi viidi kuni 31. detsembrini 2017.

Kelle poole pöörduda, kui sõidukil esineb probleeme pärast tehniliste meetmete läbi viimist?

Kliendid, kellel on aktsioonist mõjutatud sõiduk, võivad kindlad olla, et tehniline meede rakendatakse edukalt ning see ei mõjuta negatiivselt sõiduki kütusekulu, CO2 heitkogust, mootori võimsust, pöördemomenti ega müra taset. See oli ametivõimude silmis kõige olulisemaks eeltingimuseks. Kuid kui sõidukil peaks ilmnema probleeme, palun pöörduge Audi teeninduspartneri poole või helistage Diisel Hotline infonumbril +372 615 4190.

Kas Audi teeninduspartner annab mulle pärast tehniliste meetmete rakendamist vastava kinnituse ja mis saab, kui peaksin selle kaotama?

Jah, Audi teeninduspartner annab teile vastava kinnituse, kui tehnilised meetmed on rakendatud. Kui olete selle kaotanud või ei ole seda saanud, pöörduge palun Audi teeninduspartneri poole.

Olen aktsioonist mõjutatud sõiduki omanik ja elan riigis, kus pädevad ametivõimud ei ole antud aktsiooni seadusega välja kuulutanud. Olen otsustanud aktsiooni mitte läbi viia. Kas ma võin endiselt ajutiselt reisida riikidesse, kus aktsioon on seaduse poolt nõutud (nt Saksamaa)?

Millal tehnilised meetmed mõjutatud sõidukil rakendada, otsustab klient iseseisvalt. Kuid suuname teie tähelepanu sellele, et riikides, kus vastavad ametivõimud on klientidele aktsiooni välja kuulutanud, võib neil olla õigus rakendada sanktsioone juhul, kui tehnilisi meetmeid ei viida läbi teatud perioodi jooksul. Sellegipoolest me eeldame, et võite sõidukit ajutiselt kasutada ka riikides, kus aktsioon on seaduse järgi kohustuslik (nt reisides või riiki läbides).

Miks tuleb minu sõidukil tehniline meede läbi viia?

Mõjutatud mootoritega sõidukite mootori juhtploki puhul kasutati tarkvara funktsiooni, mis tuvastas ametliku tüüptesti sõidurežiimi.
Sõltuvalt sõidurežiimi tuvastamisest lülitub mootori juhtplokk kahe erineva tööviisi vahel: optimaalse lämmastikoksiidide taseme režiim 1 testtingimustes ja optimaalse kübemeheitmete taseme režiim 2 reaalses sõidusituatsioonis.

Olen aktsioonist mõjutatud sõiduki omanik ja elan EU28 riigis. Olen otsustanud aktsiooni mitte läbi viia. Mis saab, kui kolin alaliselt riiki, kus aktsioon on kohustuslik ning tahan oma sõiduki kaasa võtta?

Teil tuleb sõiduk sihtriigis registreerida. Tavaliselt annavad ametivõimud teile teada, et aktsioon tuleb teatud perioodi jooksul teostada ( xx kuud?). Pöörduge palun oma uue asukohamaa Audi teeninduspartneri poole.

Kust saab lisainformatsiooni?

Lisainformatsiooni saamiseks pöörduge otse oma teeninduspartneri või Audi maaletooja poole.
Leia lähim Audi partner 320x110_Serviceberater_Kundin_Counter_1.jpg

Meie Audi Partnerid on alati valmis Teid abistama. Leia lähim Audi Partner ja broneeri aeg siit.

Audi_EA189-1200X650.jpg

Lisainfo EA189 kohta

Audi maaletooja Eestis
Al Mare Auto OÜ
Mõisa 4
13522 Tallinn

Diisel Hotline info:
+372 615 4190

E-post:
audi@audi.ee