Audi_e-fuel.jpg

e-kütuste võidukäik

Audi on veendunud e-gaasi, e-bensiini ja e-diisli potentsiaalis ning jätkab oma e-kütuste arendamist. Praeguseks on ettevõte saavutanud sünteetilise e-bensiini vallas olulise vahe-eesmärgi – koos arenduspartneriga toodeti esmakordselt mootorite esialgseteks testimisteks piisavas koguses regeneratiivselt toodetud kütust. Koostöös Leunas (Saksi-Anhalt) asuva ettevõttega Global Bioenergies S.A. valmis 60 liitrit e-bensiini, mis on seni suurim toodetud kogus. “Sarnaselt kõigi Audi e-kütustega on ka uuel kütusel mitmeid eeliseid. See ei sõltu toornaftast, ühildub olemasoleva infrastruktuuriga ja pakub suletud süsinikutsükli võimalust,” ütles AUDI AG jätkusuutliku tootearenduse juht Reiner Mangold. Audi e-bensiin on peamiselt vedel isooktaan. Praegu toodetakse seda kütust biomassist kahes etapis. Kõigepealt toodab Global Bioenergies piloottehases gaasilises olekus isobuteeni (C4H8). Seejärel muundab Leunas asuv Fraunhoferi keemiliste biotehnoloogiliste protsesside keskus (CBP) selle lämmastiku lisamise teel isooktaaniks (C8H18). Selline kütus on väävli- ja benseenivaba ning põleb seetõttu väga puhtalt.

Audi tehnikud tegelevad hetkel testmootorites taastuvkütuse põlemise ja heitmete uurimisega. Audi e-bensiin on ülipuhas
sünteetiline kütus väga heade antidetonaatori omadustega ning pakub võimalust mootori kompaktsuse ja seega ka tõhususe tõstmiseks. Keskpikas perspektiivis on projektipartnerite eesmärgiks muuta tootmisprotsessi selliselt, et biomassi enam vaja ei lähekski. Sellisel juhul kasutataks lähtematerjalidena taastuvatest energiaallikatest toodetud CO2 ja lämmastikku. Audi alternatiivkütustel on juba praegu suur potentsiaal jätkusuutliku liikuvuse tagamiseks ja sisepõlemismootori CO2-heite vähendamiseks – g-troni mudelite CO2-heide on kuni 80 protsenti väiksem sisepõlemismootoritega sõidukite omast.

Audi jaoks on e-kütused midagi enamat kui lihtsalt laboratooriumites teostatavate uuringute objekt. Aastast 2013 on
ettevõte pakkunud taastuvat Audi e-gaasi. Osaliselt pärineb see kütus Audi “elektrist-gaasiks“ tehasest Werltes (Emsland). Kliendid saavad oma Audi g-troni ükskõik millises maagaasitanklas laadida ja maksavad selle eest tavahinda. Sisestades teatud koguse Audi e-gaasi maagaasivõrku, tagab Audi oma programmi keskkonnasõbralikkuse, sealhulgas CO2-heite vähenemise. Audi e-kütuste valikusse kuulub ka Audi e-diisel. Dresdenis töötas 2014. aasta lõpust kuni 2016. aasta oktoobrini Audi koostööpartneri Sunfire‘i e-diislit tootev piloottehas. Werlte pakkus rohelist energiat ning toormaterjalidena kasutati ka vett ja CO2. Blue Crude-nimeline lõpp-produkt rafineeriti Audi e-diisliks. Hetkel kavandab Audi tootmist Šveitsis Aargau kantonis asuvas Laufenburgi tehases. Koos partnerite Ineratec GmbH-ga ja Energiedienst Holding AG-ga toodetakse uues piloottehases umbes 400 000 liitrit Audi e-diislit aastas. Esmakordselt on hüdroenergia ainus energiaallikas, mida selleks vaja läheb.